PERKENALAN…!!!

Sungguh sebuah pengalaman baru bagi saya yang baru mendapatkan sebuah blog melalui media upi.edu dan WordPress. Mudah-mudahan blog ini dapat saya manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk membiasakan diri mencari dan berbagi ilmu pengetahuan dengan siapa pun dan di mana pun. Sebagai media yang berbasis dunia maya, tentu saja blog ini …

Continue reading